państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Translatoryczna

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja
ATUTY KIERUNKU Specjalność translatoryczna: Współpraca z firmami tłumaczeniowymi, praktyki w firmach tłumaczeniowych. Innowacyjne narzędzia dydaktyczne: laboratoria językowe i tłumaczeniowe, e-learning, tablice interaktywne. Współpraca w ramach programów translatorycznych Unii Europejskiej, program Erasmus (uniwersytety w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii). Koło naukowe translatoryków. Warsztaty i wykłady gościnne wybitnych praktyków i teoretyków przekładu.
Polityka Prywatności