Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia magisterskie jednolite

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Londyn, Wielka Brytania

Astrofizyka

Astrophysics

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Kwalifikacje: MSc
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.ucl.ac.uk
Master of Science (MSci)
 

Dodatkowe informacje

Astrofizyka
Astrofizyka – dziedzina nauki leżąca na pograniczu fizyki i astronomii, zajmująca się badaniem procesów fizycznych w skali astronomicznej oraz budową i prawami rządzącymi obiektami astronomicznymi. Tematem badań astrofizyki są procesy fizyczne we Wszechświecie dotyczące takich obiektów jak gwiazdy, galaktyki, materia międzygwiezdna oraz ich wzajemne oddziaływanie.

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
Polityka Prywatności