Wrocław, Polska

Dowodzenie pododdziałami

Magisterskie jednolite
Kierunek: Dowodzenie
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.wojsko-polskie.pl/awl/wz-studia-wojskowe/

Dodatkowe informacje

Dowodzenie
dowodzenie w logice
Polityka Prywatności