państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Dowodzenie - studia wojskowe

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Przykłady zawodów

Oficer zawodowy sprawuje funkcję dowódczą, przywódczą i menedżerską na stanowiskach służbowych we wszystkich jednostkach wojskowych w ramach Sił Zbrojnych RP oraz jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej (w kraju i poza granicami państwa) zgodnie z posiadanym stopniem wojskowym od porucznika, do stopnia generała (admirała) oraz zaszeregowaniem dla stanowiska służbowego, na które został wyznaczony.

Dodatkowe informacje

Dowodzenie
dowodzenie w logice
Polityka Prywatności