Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Psychologia

Magisterskie jednolite
Język: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl

Psychologia pomoże Ci zrozumieć mechanizmy i prawa rządzące zachowaniami człowieka i jego psychiką. Program studiów jest elastyczny i umożliwia zaplanowanie własnej ścieżki rozwoju, dostosowanej do indywidualnych oczekiwań i predyspozycji. Będziesz mógł więc skupić się m.in. na psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, psychopatologii zachowań społecznych lub psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży. Oprócz rzetelnego przygotowania teoretycznego zdobędziesz doświadczenie praktyczne dzięki licznym projektom badawczym oraz Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego działającej przy instytucie. Poszerzysz swoją wiedzę także o wiadomości z innych dyscyplin i nauczysz się twórczo i krytycznie myśleć.

Pracę znajdziesz jako diagnosta, terapeuta i ekspert zajmujący się problemami osób z grup ryzyka. Dzięki znajomości problemów społecznych w organizacjach i instytucjach użyteczności publicznej miejsca pracy czekają na Ciebie także w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, urzędach pracy, ośrodkach doskonalenia zawodowego i kształcenia kadr.

Ocena programowa PKA

Data: 2010-02-25
Ocena: pozytywna
Psychologia - jest to nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada też wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem (z greckiego ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie).
Wikipedia
Psychologia - studia (jednolite magisterskie) trwają przynajmniej 10 semestrów, ECTS≥300. Absolwent powinien posiąść wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Powinien wykazać się gruntowną znajomością metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej, a w szczególności umieć kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym.
Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia
Jeśli chce się odkrywać nowe światy, najlepiej ich szukać poza psychologią. Daje ona złudzenie głębi, lecz takie samo złudzenie wywołują umieszczone naprzeciw siebie lustra.
Autor: William Kirk Kilpatrick
Psychologia
Psychologia ma długą przeszłość, ale krótką historię.
Autor: Hermann Ebbinghaus
Psychologia
(…) filozofia jest nie od pocieszania, tylko od mówienia, jak jest. Pocieszaniu służy psychologia, ta paranaukowa podpora lewactwa i lichy substytut religii.
Autor: Bogusław Wolniewicz, Islam i my, „Najwyższy Czas!”, 12 października 2013, nr 42 (1221)
Polityka Prywatności