Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Architektura wnętrz

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ARCHITEKTURĘ WNĘTRZ?

Architektura wnętrz to kierunek artystyczny, przygotowujący absolwentów do kreatywnej i satysfakcjonującej działalności designerskiej, dającej rozliczne możliwości na rynku pracy. Model kształcenia na UMK różni się od innych tego typu kierunków w Polsce - jego specyfikacja wynika z wieloletniej tradycji Wydziału Sztuk Pięknych, gdzie działalność artystyczna łączy się z kształceniem w zakresie konserwatorstwa, muzealnictwa, zabytkoznawstwa oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Kierunek przygotowuje do pracy w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz z uwzględnieniem tradycji historycznych, oferując studentom solidne przygotowanie w zakresie historii architektury i dawnych wyposażeni wnętrz (w tym - ornamentyki, malarstwa ściennego, rzeźby, rzemiosła artystycznego). Program kształcenia zwraca uwagę na aranżację przestrzeni muzealnych (wystawienniczych). Tradycje konserwatorskie zaowocowały położeniem szczególnego nacisku na ważny i coraz bardziej aktualny problem adaptacji wnętrz w architekturze historycznej do nowych funkcji i potrzeb. Architektura Wnętrz na UMK uczy nie tylko, jak sprostać warunkom zastanej infrastruktury i konstrukcji, dostępności materiałów, potrzebom i zmiennym gustom klientów, ale też - jak adaptować przestrzenie zabytkowe, należące do naszego dziedzictwa kulturowego, nie niszcząc ich wartości historycznej. Jak poznać tę wartość i jak ją chronić, zachowując przy tym swój twórczy indywidualizm i ekspresję artystyczną.

Studia przewidują szereg przedmiotów z zakresu sztuk plastycznych i projektowania - rozwijających temperament twórczy i wyobraźnię przestrzenną, uczą dokumentacji i inwentaryzacji, uczulają na problemy techniczne, standardy i normy oraz aspekty prawne, związane z pracą w architekturze. Podjęcie tego kształcenia w Toruniu to okazja do pracy z artystami - rzeźbiarzami, malarzami, twórcami ceramiki, szkła artystycznego i witrażu, z designerami czynnymi na rynku projektowym a także z teoretykami - specjalistami w zakresie historii sztuki, architektury, ochrony dziedzictwa kulturowego. To okazja do zetknięcia się z najnowszymi trendami w projektowaniu oraz z "żywą tkanką" architektury zabytkowej, wciąż poddawaną tu zabiegom aranżacyjnym i konserwatorskim.

CO PO STUDIACH?

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu sztuk plastycznych i projektowych, otrzymują też niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu historii sztuki i architektury, nauk technicznych, komunikacji społecznej i prawa. Dzięki projektom podejmowanym w grupach, są przygotowani do pracy w zespole; liczne realizacje projektowe zapewniają im bogate doświadczenie indywidualne i rozwijają kompetencje decyzyjne. Absolwenci przygotowani są do podejmowania indywidualnej i zespołowej pracy twórczej i projektowej w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach w kraju u zagranicą, takich jak m.in.: prywatne agencje, specjalizujące się w projektowaniu wnętrz dla publicznych i prywatnych zleceniodawców, firmy developerskie, pracownie architektoniczne i projektowe, przedsiębiorstwa specjalizujące się w sprzedaży elementów wyposażenia wnętrz (także według indywidualnych projektów), muzea i galerie (przy konstruowaniu przestrzeni wystawienniczych).

Przykłady zawodów

Opracowuje programy funkcjonalno-przestrzenne i projekty wnętrz obiektów w fazie projektowania architektonicznego oraz przebudowy, modernizacji i adaptacji wnętrz istniejących; pełni kontrolę nad realizacją projektowanych wnętrz; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w budownictwie nowych materiałów wykończeniowych oraz technologii prowadzenia prac wnętrzarskich, a także systemów oświetleniowych, urządzeń i systemów wentylacji, zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych.
Opracowuje programy oraz projekty aranżacji powierzchni i rozmieszczania zielonych kompozycji oraz zieleni wewnątrz budynków o walorach dekoracyjnych w apartamentach, loftach, domach, rezydencjach oraz wnętrzach użyteczności publicznej: w restauracjach, hotelach, biurach, sklepach, galeriach handlowych itp.;
wyposaża w zieleń tarasy i ogrody zimowe, fasady budynków (tzw. ogrody wertykalne) oraz ogrody na dachach itp.);
współpracuje z architektem wnętrz oraz ogrodnikami przy realizacji projektu;
nadzoruje wykonawstwo projektu;
określa zasady pielęgnacji roślin.

Dodatkowe informacje

Architektura
Architektura (łac. architectura, od architector – buduję) – ogół obiektów materialnych, tworzonych przez człowieka, trwale związanych z określonym punktem powierzchni Ziemi służących zaspokojeniu jego potrzeb osobistych jak i społecznych.
Architektura wnętrz
Architektura wnętrz – sztuka kształtowania wnętrz architektonicznych, obejmuje wystrój i wyposażenie ruchome z uwzględnieniem funkcji pomieszczenia.
Architektura
Sam Bóg był w okresie gotyku przedstawiany w sztuce i w literaturze z cyrklem w dłoni, jako Stwórca, który stwarza wszechświat według praw geometrii. Architektura staje się nauką – w sensie nadawanym temu słowu przez Augustyna – dopiero dzięki stosowaniu tych właśni praw. Podporządkowując się geometrii, średniowieczny architekt sądził, że naśladuje dzieło swego boskiego Mistrza.
Autor: Otto von Simson, Katedra gotycka – jej narodziny i znaczenie, wyd. 1956, tłum. Anna Palińska
Architektura
Architektura, jak każda sztuka, jest najdoskonalszym zwierciadłem, w którym odbijała się epoka tworząca ją, i z szczątków jej nawet można łatwo odgadnąć stopień materialnej i moralnej kultury tych, którzy ją do życia powołali, choć sami od wieków do snu wiecznego się pokładli. Stąd płynie wielkie znaczenie, jakie ma znajomość dziejów stylów dla każdego kulturalnego człowieka; stanowi ona jeden z kluczy zrozumienia dzisiejszej cywilizacji i minionych cywilizacji.
Autor: Stanisław Noakowski, O stylach w architekturze (1926)
Architektura
Natura jest niewygodna. Trawa jest twarda, wilgotna, pełna obrzydliwych insektów. Gdyby natura byłaby wygodna, ludzkość nie wymyśliłaby architektury.
Autor: Oscar Wilde
Polityka Prywatności