państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Sztuka mediów i edukacja wizualna

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci

Projekt współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. "Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020" realizowany w ramach Działania 4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  • Wydział Sztuk Pięknych ma bogate tradycje i jest jednym z najstarszych wydziałów UMK,
  • na podstawie ankiet ewaluacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2013 Wydział Sztuk Pięknych UMK otrzymał kategorię A i zajął bardzo wysokie trzecie miejsce w Polsce wśród wydziałów na Akademiach Sztuk Pięknych i innych uczelniach plastycznych,
  • kierunek sztuka mediów i edukacja wizualna to znakomite połączenie tradycji z nowoczesnością, czego świetnym przykładem są takie specjalności jak multimedia i fotografia czy media rysunkowe,
  • kształcenie na tym kierunku zostało zaprojektowane jako wielostronne, odpowiadające wyzwaniom współczesnej kultury, rynku pracy, praktyki artystycznej oraz edukacyjnej,
  • na kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna istnieje możliwość prowadzenia przedmiotów w kilku językach, w Zakładzie Plastyki Intermedialnej w języku: angielskim, niemieckim, rosyjskim i litewskim, a w Zakładzie Rysunku istnieje możliwość prowadzenia ćwiczeń w języku: angielskim, niemieckim i rosyjskim,
  • studenci kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+),
  • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).

Dodatkowe informacje

Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Sztuka
Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne.
Edukacja
Edukacja jest droższa od złota.
Opis: przysłowie arabskie
Edukacja
Nigdy nie pozwoliłem mojej szkole stanąć na drodze mojej edukacji.
Autor: Mark Twain
Sztuka
Moja sztuka jest bardzo prosta: mówię do widza swoim własnym językiem i mogę pragnąć tylko tego, bym został zrozumiany.
Autor: Andriej Tarkowski
Polityka Prywatności