Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Sztuka mediów i edukacja wizualna

Magisterskie jednolite
Język: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci

Projekt współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. "Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020" realizowany w ramach Działania 4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  • Wydział Sztuk Pięknych ma bogate tradycje i jest jednym z najstarszych wydziałów UMK,
  • na podstawie ankiet ewaluacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2013 Wydział Sztuk Pięknych UMK otrzymał kategorię A i zajął bardzo wysokie trzecie miejsce w Polsce wśród wydziałów na Akademiach Sztuk Pięknych i innych uczelniach plastycznych,
  • kierunek sztuka mediów i edukacja wizualna to znakomite połączenie tradycji z nowoczesnością, czego świetnym przykładem są takie specjalności jak multimedia i fotografia czy media rysunkowe,
  • kształcenie na tym kierunku zostało zaprojektowane jako wielostronne, odpowiadające wyzwaniom współczesnej kultury, rynku pracy, praktyki artystycznej oraz edukacyjnej,
  • na kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna istnieje możliwość prowadzenia przedmiotów w kilku językach, w Zakładzie Plastyki Intermedialnej w języku: angielskim, niemieckim, rosyjskim i litewskim, a w Zakładzie Rysunku istnieje możliwość prowadzenia ćwiczeń w języku: angielskim, niemieckim i rosyjskim,
  • studenci kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+),
  • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Sztuka
Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne.
Edukacja
Niesprawiedliwym i niedozwolonym jest wszelki monopol wychowawczy czy też szkolny, który fizycznie lub moralnie zmusza rodziny do posyłania dzieci do szkół państwowych, wbrew obowiązkom chrześcijańskiego sumienia, a także wbrew słusznym ich upodobaniom.
Autor: Pius XI, encyklika Divini illius magistri.
Edukacja
Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.
Autor: Burrhus Frederic Skinner
Edukacja
Jeśli powiemy, że celem edukacji jest po prostu lepsze ustawienie się w życiu i bycie bardziej produktywnym członkiem społeczeństwa, to płacenie dzieciom za czytanie może mieć sens. Jeśli jednak prawdziwym celem nie jest tylko umożliwienie zdobycia dobrej pracy, lecz także rozwinięcie właściwych istocie ludzkiej zdolności do refleksji, myślenia krytycznego, kontemplacji sztuki, to czytanie staje się celem samym w sobie, którego nie powinno się wypaczać gratyfikacją pieniężną.
Autor: Michael Sandel
Polityka Prywatności