państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Katechetyczno-pastoralna

Magisterskie jednolite
Kierunek: Teologia
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
Polityka Prywatności