państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Veterinary Medicine

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Polityka Prywatności