państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Sztuka mediów cyfrowych

Magisterskie jednolite
Kierunek: Grafika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwent specjalności sztuka mediów cyfrowych potrafi realizować projekty artystyczne z zakresu grafiki cyfrowej oraz multimediów oparte na montażu obrazu i dźwięku. Potrafi przygotować swoje prace do druku, prezentacji ekranowej i internetowej. Posiada praktyczne umiejętności w zakresie animacji cyfrowej i eksperymentalnych form filmowych.

Dodatkowe informacje

Sztuka
Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne.
Sztuka
Sztuka jest odtwarzaniem rzeczy, bądź konstruowaniem form, bądź wyrażaniem przeżyć – jeżeli wytwór tego odtwarzania, konstruowania, wyrażania jest zdolny zachwycać, bądź wzruszać, bądź wstrząsać.
Autor: Władysław Tatarkiewicz
Sztuka
Jedynym sensem sztuki jest sztuka sama w sobie.
Źródło: José Carlos Somoza, Klara i półmrok
Sztuka
Sztuka jest arystokratyczna do szpiku kości, jak książę krwi. Jest zaprzeczeniem równości i uwielbieniem wyższości.
Autor: Witold Gombrowicz, Dzienniki
Polityka Prywatności