państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Malarstwo użytkowe

Magisterskie jednolite
Kierunek: Malarstwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Przykłady zawodów

Kieruje procesem malowania powierzchni konstrukcji budowlanych, ogrodzeń i bram przemysłowych, elementów stalowych urządzeń przemysłowych, samochodów, motocykli, rowerów, tworzyw sztucznych itp.; kontroluje linie technologiczne do malowania proszkowego; sprawuje kontrolę technologiczną podczas uruchamiania nowych linii technologicznych; prowadzi i aktualizuje dokumentację technologiczną.

Dodatkowe informacje

Malarstwo
Malarstwo – obok rzeźby i grafiki jedna z gałęzi sztuk plastycznych. Posługuje się środkami plastycznego wyrazu, np. barwną plamą i linią, umieszczonymi na płótnie lub innym podłożu (papier, deska, mur), a dzieła zwykle są dwuwymiarowe lub dwuwymiarowe z elementami przestrzennymi. Twórczość malarska podlega zasadom właściwym dla danego okresu. Poszukiwanie odmiennych form wyrazu przyczynia się jednak do kształtowania nowych oryginalnych kierunków i niezwykłej różnorodności dzieł malarskich.
Malarstwo
Trafny pędzel, który się na wszystko sposobi,
Z rzeczy najokropniejszej najpiękniejszą zrobi. Natura – farb skarbnica, sztuka – ich mistrzyni.
Autor: Franciszek Ksawery Dmochowski, Sztuka rymotwórcza, poema we czterech pieśniach, Pieśń trzecia
Malarstwo
Nie ma znaczenia, czy obraz przedstawia Mona Lisę, banana, czy okulary Hansa Rittmana – ważne, żeby to było naprawdę pop!
It doesn’t matter if it displays Mona Lisa, a Banana or Hans Rittman’s glasses – the fact is it must be pop! (ang.)
Malarstwo
W prawosławiu nie każdy mnich był dopuszczany do pisania ikon. W dzisiejszych czasach robią to ludzie kompletnie do tego niepowołani i chyba przypadkowi.
Autor: Tomasz Budzyński
Polityka Prywatności