studiamagisterskie.info
Kraków, Polska

DDS – Doctor of Dental Surgery

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia Magisterskie jednolite na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki

Kryteria przyjęć:

» UJ - kierunki wg matury

Kontakt:

Zespół Welcome Centre
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), I piętro
30-060 Kraków
tel. +(48) 12 663 26 60,
12 663 26 63

e-mail:
rekrutacja@uj.edu.pl
misjaUJ_220_pasek_black.gif
Polityka Prywatności