studiamagisterskie.info
Kielce, Polska

Medicine

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ujk.edu.pl
Polityka Prywatności