Wrocław, Polska

Medicine

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.ed.umed.wroc.pl/
Polityka Prywatności