Poznań, Polska

Physiotherapy

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.am.poznan.pl/
Polityka Prywatności