Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Gospodarczo-finansowa

Magisterskie jednolite
Kierunek: Prawo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Na zajęciach w ramach tej specjalności student:
udziela porady prawne w nieskomplikowanych stanach faktycznych i prawnych w zakresie prawa gospodarczego, bankowego oraz prawa finansowego posiada umiejętność krytycznej analizy i oceny zarządzania przedsiębiorstwem dokonuje analizy oraz syntezy procesów gospodarczych i społecznych rozwiązuje kazusy oraz sporządza proste pisma procesowe z zakresu prawa gospodarczego i finansowego, a także prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego przygotowuje i przeprowadza symulację rozprawy sądowej w sprawach gospodarczych, wcielając się w poszczególne strony postępowania nawiązuje kontakt z tzw. klientem biznesowym aktualizuje i poszerza zdobytą wiedzę - nie tylko poprzez zapoznawanie się z najnowszymi aktami prawnymi, ale również poprzez wyszukiwanie w Internecie najnowszych judykatów w zakresie prawa gospodarczego oraz finansowego, jak również z prawa i postępowania podatkowego
Polityka Prywatności