Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Karnistyczna

Magisterskie jednolite
Kierunek: Prawo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Na zajęciach w ramach tej specjalności student:

przygotowuje wniosek dowodowy na podstawie określonego stanu faktycznego; przeprowadza postępowanie dowodowe, wcielając się w pracę poszczególnych służb lub organu jurysdykcyjnego (sądu); wskazuje konkretne sposoby pomocy osobie pokrzywdzonej przestępstwem; nawiązuje kontakt z klientem (w szczególności z oskarżonym i podejrzanym); dokonuje prawidłowej kwalifikacji prawnej danego stanu faktycznego z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego skarbowego i materialnego prawa wykroczeń; opracowuje oraz wygłasza mowę końcową, wcielając się w odpowiednie strony postępowania jurysdykcyjnego, tj. sędziego, prokuratora, obrońcy, pełnomocnika, oskarżonego, oskarżyciela posiłkowego; pozyskuje informacje z różnych źródeł (w tym z Internetu), poddając je krytycznej analizie oraz ocenie, a także przetwarza je na potrzeby określonych stanów faktycznych w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego.

Polityka Prywatności