Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia magisterskie jednolite

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Kijów, Ukraina

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Magisterskie jednolite
Język: ukraińskiStudia w języku ukraińskim
Strona www uczelni: www.krok.edu.ua/

Studia w Polsce
Akademia_Ignatianum_w_Krakowie_220.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności