Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Prawo gospodarcze

Magisterskie jednolite
Kierunek: Prawo i finanse
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: http://www.kozminski.edu.pl/prawoifinanse/
Strona www uczelni: www.kozminski.edu.pl, Rekrutacja»
Czas trwania:

10 semestrów na kierunku prawo + 6 semestrów na kierunku finanse i rachunkowość

ECTS:

300 (prawo) oraz 180 (finanse i rachunkowość)

Opis kierunku:

Rozpoczynając ten kierunek, student realizuje 2 kierunki studiów stacjonarnych jednocześnie - prawo oraz finanse i rachunkowość. Ponad to na obu kierunkach występują specjalności, niedostępne w przypadku realizacji tylko jednego kierunku. Spersonalizowanej pomocy w ustaleniu indywidualnej ścieżki rozwoju udzielają tutorzy - opiekunowie programu Prawo i finanse. Pomoc ta oparta jest nie tylko na indywidualnych zainteresowaniach i predyspozycjach, ale także na spersonalizowanym projekcie kariery zawodowej.

Czesne za semestr:

-Semestry 1-6:

Płatność jednorazowa: 9300 PLN

Płatność w 5 ratach: 5 x 1880 PLN

-Semestry 7-10:

Płatność jednorazowa: 6200 PLN

Płatność w 5 ratach: 5 x 1260 PLN


Opłata rekrutacyjna: 375 PLN

Terminy rekrutacji:

Maj - Wrzesień.

Kontakt:

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59,
03-301 Warszawa, Polska
Tel.+48 22 519 21 70
E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl,
Koordynator biura rekrutacji: Małgorzata Żak

Wymagania rekrutacyjne:

Podstawowym warunkiem przyjęcia jest posiadanie dokumentu poświadczającego zdanie matury lub jej odpowiednika. (www.kozminski.edu.pl/prawoifinanse/#zasady)

Stypendia:

Studenci mogą ubiegać się o stypendium naukowe, sportowe, socjalne

Dodatkowe informacje

Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Kategorie dobra i zła należą do moralności, a nie do wymiaru sprawiedliwości. Tylko w państwach o ustroju totalitarnym narzuca się społeczeństwu jeden pogląd moralny, prowadząc do zniewolenia. W ustroju demokratycznym, czyli wieloświatopoglądowym, sędziom nie wolno orzekać w kategoriach moralnych.
Autor: Maria Szyszkowska
Prawo
Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że oni są strażnikami prawa.
Autor: Mark Twain
Prawo
Ludzie skłonni są myśleć, że to, co jest legalne, musi być dobre.
Autor: Mariusz Dzierżawski, Wygrana wojna o życie, rp.pl, 25 września 2013
Polityka Prywatności