Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Prawo i finanse

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: http://www.kozminski.edu.pl/prawoifinanse/
Strona www uczelni: www.kozminski.edu.pl, Rekrutacja»
Czas trwania:

10 semestrów na kierunku prawo + 6 semestrów na kierunku finanse i rachunkowość

ECTS:

300 (prawo) oraz 180 (finanse i rachunkowość)

Opis kierunku:

Rozpoczynając ten kierunek, student realizuje 2 kierunki studiów stacjonarnych jednocześnie - prawo oraz finanse i rachunkowość. Ponad to na obu kierunkach występują specjalności, niedostępne w przypadku realizacji tylko jednego kierunku. Spersonalizowanej pomocy w ustaleniu indywidualnej ścieżki rozwoju udzielają tutorzy - opiekunowie programu Prawo i finanse. Pomoc ta oparta jest nie tylko na indywidualnych zainteresowaniach i predyspozycjach, ale także na spersonalizowanym projekcie kariery zawodowej.

Czesne za semestr:

-Semestry 1-6:

Płatność jednorazowa: 9300 PLN

Płatność w 5 ratach: 5 x 1880 PLN

-Semestry 7-10:

Płatność jednorazowa: 6200 PLN

Płatność w 5 ratach: 5 x 1260 PLN


Opłata rekrutacyjna: 375 PLN

Terminy rekrutacji:

Maj - Wrzesień.

Kontakt:

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59,
03-301 Warszawa, Polska
Tel.+48 22 519 21 70
E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl,
Koordynator biura rekrutacji: Małgorzata Żak

Wymagania rekrutacyjne:

Podstawowym warunkiem przyjęcia jest posiadanie dokumentu poświadczającego zdanie matury lub jej odpowiednika. (www.kozminski.edu.pl/prawoifinanse/#zasady)

Stypendia:

Studenci mogą ubiegać się o stypendium naukowe, sportowe, socjalne

Dodatkowe informacje

Finanse
Finanse – w naukach ekonomicznych tym terminem określa się stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych. W nauce o finansach termin finanse definiuje się jako zjawisko i procesy pieniężne, a mianowicie jest to ogół zjawisk pieniężnych będących wynikiem działalności gospodarczej i społecznej prowadzonej przez ludzi. Ponieważ jednak nie wszystkie zjawiska pieniężne można włączyć do pojęcia finansów, a chodzi o pieniądz jako miernik kategorii realnych, to pojęcie finansów obejmuje tylko te zjawiska pieniężne, które są związane z kreacją i ruchem realnie istniejących zasobów pieniądza bądź też z zaciąganiem zobowiązań do uruchomienia zasobów pieniężnych w przyszłości.
Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Przestrzegaj, mój synu, przykazania twego ojca i nie porzucaj prawa twej matki.
Źródło: Prz 6:20
Prawo
Już nie mogę się doczekać, żeby pojawiło się w moim zasięgu owo niewyczerpane źródło bogactwa i oświecenia, ów lekarz od wszelkich chorób, skarb bez dna, ów doradca nieomylny nazywany przez was „państwem”
Autor: Frédéric Bastiat
Prawo
Grabież legalna może przejawiać się na tysiąc sposobów, stąd nieskończona liczba jej przejawów: cła, ochrona rynku, dotacje, subwencje, preferencje, progresywny podatek dochodowy, bezpłatna oświata, prawo do pracy, prawo do zysków, prawo do płacy, prawo do opieki społecznej, prawo do środków produkcji, bezpłatny kredyt itd., itd. Wszystkie te przejawy – połączone tym, co dla nich wspólne, czyli usankcjonowaną grabieżą – noszą nazwę socjalizmu.
Autor: Frédéric Bastiat
Polityka Prywatności