Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Psychologia mediów

Magisterskie jednolite
Kierunek: Psychologia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Specjalność koncentruje się na zachowaniach jednostki zależnych od komunikacji indywidualnej i zbiorowej związanej z mediami, czyli wpływem nowych technologii na społeczne, poznawcze, emocjonalne i kulturowe funkcjonowanie człowieka. Stanowi to strategiczny rodzaj kompetencji cywilizacyjnych ludzi z początku XXI wieku. Psychologia mediów koncentrować będzie więc musiała się na takich zagadnieniach jak interaktywność mediów, rozrywka, edukacyjność, gry (wideo, online, komputerowe), media społecznościowe, komunikacja biznesowa i marketingowa, technologie przenośne, opowieści transmedialne, aplikacje wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, projektowanie interfejsów (graficznych, tekstowych), doświadczenia użytkowników – środowisko wirtualne, strategie komunikacyjne. Najbliższa przyszłość to badania nad wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością oraz interakcją człowiek – robot, a także ich wpływem na zachowanie, przeżycia oraz myśli człowieka.

Dodatkowe informacje

Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia
Kultura, która nie posługuje się terminem osoba, nie ma nic do powiedzenia na temat miłości. Podobnie zresztą i psychologia, jeżeli nie posługuje się terminem osoba, będzie sprowadzała miłość do potrzeb biologicznych, będzie milczała w kwestii akceptacji patologii seksualnej, mając na uwadze poprawność polityczną.
Autor: Antoni Jozafat Nowak, Psychologia XX-XY, Rzeszów 2011, s. 87.
Psychologia
Prawdziwemu chrześcijaństwu nie jest po drodze z psychologią. Kiedy próbuje się je łączyć, kończy się to najczęściej rozwodnieniem chrześcijaństwa, nie zaś chrystianizacją psychologii. Jednak proces ten jest subtelny i rzadko zauważany.
Autor: William Kirk Kilpatrick: Psychologiczne uwiedzenie. Czy psychologia zastąpi religię? W Drodze, Poznań 2007, s. 20.
Psychologia
Jak wiadomo, psychologia to nauka polegająca na badaniu studentów psychologii.
Autor: Wojciech Orliński, Testosteron, blog Wojciecha Orlińskiego, 18 kwietnia 2017.
Polityka Prywatności