Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Prawo dla magistrów i licencjatów

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.swps.pl, www.swps.pl/studia
Prawo dla magistrów i licencjatów to specjalna oferta dla osób, które już mają dyplom licencjacki lub magisterski, a więc zdobyły wiedzę i umiejętności na poziomie akademickim w innej dziedzinie niż prawo.

Osoby te mają możliwość podjęcia indywidualnego toku studiów, realizującego pełny program kształcenia z uwzględnieniem już osiągniętego dorobku. Ścieżka kształcenia jest dopasowywana do dorobku każdego studenta. Zaliczenie wybranych przedmiotów zrealizowanych na wcześniejszych studiach umożliwi zdobycie tytułu magistra prawa w czasie krótszym niż 5 lat.

Dodatkowe informacje

Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Ten, który zgadza się na jakieś prawo, nie boi się sądu przywracającego go do porządku, w który wierzy. Ale największą katuszą dla człowieka jest być sądzonym bez prawa.
Autor: Albert Camus
Prawo
Pewność prawa wymaga, by w każdym sporze prawnym zostało powiedziane ostatnie słowo, nawet jeżeli jest nieprawdziwe.
Autor: Gustav Radbruch
Prawo
Prawo jest to rozporządzenie rozumu dla dobra wspólnego nadane i publicznie obwieszczone przez tego, kto ma pieczę nad wspólnotą.
Lex est quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet promulgata. (łac.)
Polityka Prywatności