Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Rosja  
status uczelni  
Yekaterinburg, Rosja

Перевод и переводоведение

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.uspu.ru
Polityka Prywatności