państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Rosja  
status uczelni  
Tomsk, Rosja

Reklama

Реклама

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: tspu.edu.ru

Dodatkowe informacje

Reklama
Reklama (z łac. reclamo, reclamare ‘odzew’; re 'w tył, znów, naprzeciw’ i clamo, clamare ‘wołać’) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).
Reklama
– Myślisz, że ona czuje do mnie miętę?
– Miętę? Człowieku! Odśwież język! Jesteś piernik czy tic-tac?
Źródło: reklama telewizyjna tic-taków
Reklama
To też jest działalność aktorska, choć niezbyt kreatywna, bo wszystko jest podporządkowane produktowi, a aktor jest raczej drugorzędny.
Autor: Krystian Wieczorek
Reklama
Najlepsze dla Warszawy.
Źródło: slogan Radia Kolor
Polityka Prywatności