Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia magisterskie jednolite

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
kwalifikacje - Niemcy
typ uczelni - Niemcy  
status uczelni  
Marburg, Niemcy

Farmacja

Pharmazie

Magisterskie jednolite
Język: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
Kwalifikacje: Staatsexamen
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://www.uni-marburg.de
Hochschulabschluss: Staatsexamen
Farmacja - studia (jednolite) trwają przynajmniej 11 semestrów, ECTS≥330. Absolwenci posiadają wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych. Są przygotowani do pełnienia roli gwaranta jakości produktów leczniczych oraz bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii w ramach systemu opieki zdrowotnej.

Studia w Polsce
SWPS_220_uni.jpg

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg