Łódź, Polska

Cywilna

Magisterskie jednolite
Kierunek: Prawo
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.ahe.lodz.pl/prawo
Strona www uczelni: www.ahe.lodz.pl
Polityka Prywatności