Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Katowice, Polska

Kierunek lekarski

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wst.com.pl
Kształcenie na kierunku lekarskim prowadzone będzie w trybie studiów stacjonarnych. Zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane będą w oparciu o programy opracowane na podstawie wytycznych zawartych w standardach kształcenia dla kierunku lekarskiego. Kształcenie będzie obejmowało przedmioty z zakresu nauk podstawowych, których programy będą na bieżąco aktualizowane.

Dodatkowe informacje

Kierunek
Kierunek – klasa abstrakcji relacji równoległości prostych, półprostych, odcinków i wektorów.
Polityka Prywatności