Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
system studiów  
PK:

Specjalność Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne

UczelniaPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
WydziałWydział Inżynierii Środowiska
KierunekInżynieria Środowiska

Nauka języka za granicą