państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Lekarski

Magisterskie jednolite
Język: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Kierunek prowadzony w Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Lubimy czuć się potrzebni. Zazwyczaj słowo "dziękuję" jest dla człowieka cenniejsze niż pieniądze, sława. Pomagać ludziom można na wiele sposobów. Można na przykład zostać lekarzem.
Zastanawialiście się, co to oznacza? Nie jest to tylko osłuchanie stetoskopem i wypisanie recepty. Bycie lekarzem to leczenie ciała i często również duszy.

Podczas studiów na Wydziale Lekarskim nauczycie się teorii i nabędziecie praktycznych umiejętności. Wielu absolwentów poświęca się pracy naukowej i to również dzięki nim powstają nowoczesne leki i nowe, innowacyjne metody leczenia. Jedno jest pewne: Na tych studiach nie będziecie się nudzić. Medycyna jest fascynującą nauką.

Collegium Medicum ma bardzo dobrą kadrę naukowo-dydaktyczną. Nowoczesną pod względem diagnostycznym i terapeutycznym bazę kliniczną. Doskonałe wyniki osiągane przez absolwentów zdających Lekarski Egzamin Państwowy (LEP) - w ubiegłym roku absolwenci Collegium Medicum osiągnęli czwarty wynik w kraju. Zapewniamy też możliwość studiowania wg indywidualnego programu studiów lub indywidualnej organizacji studiów.

To pytanie, które stawia sobie wielu absolwentów. Szczególnie kierunków humanistycznych. Tutaj życie często weryfikuje marzenia w zderzeniu z rzeczywistością. Bywa, że często nie znajdują pracy w swoim zawodzie. Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim ma się zdecydowanie lepsze perspektywy na ciekawą i dobrze płatną pracę.

  • Absolwent kierunku lekarskiego ma możliwość przystąpienia do stażu podyplomowego, po którym zdaje Lekarski Egzamin Państwowy.
  • Może specjalizować się w różnych specjalnościach medycznych, ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe oraz o przyjęcie na studia doktoranckie.
  • Ma możliwość zatrudnienia jako pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych.
  • Może podjąć pracę w szpitalu, przychodni lekarskiej i stacji sanitarno-epidemiologicznej, a także pełnić ważne funkcje w zarządzaniu ochroną zdrowia.
Ale najważniejsze jest to, że znajduje pracę w wyuczonym zawodzie. Czy jest sens kończyć wymarzone studia, a potem pracować w innym zawodzie? Tutaj nie ma tego problemu. Może więc warto zostać studentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum?

Ocena programowa PKA

Data: 2012-02-23
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim, określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w jej brzmieniu obowiązującym do dnia 30 września 2011 r. oraz w przepisach wydanych na podstawie upoważnień w niej zawartych. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym.
Lekarski - studia (jednolite) trwają przynajmniej 12 semestrów, ECTS≥360. Absolwenci powinni posiadać wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. Dotyczy to w szczególności umiejętności: porozumiewania się z pacjentem i jego rodziną; przeprowadzania wywiadu z pacjentem, badania chorego, właściwego doboru badań dodatkowych, stawiania wstępnej diagnozy, leczenia oraz udzielania pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Absolwenci powinni opanować umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami służby zdrowia.