państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Architektura Wnętrz

Magisterskie jednolite
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ARCHITEKTURĘ WNĘTRZ?

Architektura wnętrz to kierunek artystyczny, przygotowujący absolwentów do kreatywnej i satysfakcjonującej działalności designerskiej, dającej rozliczne możliwości na rynku pracy. Model kształcenia na UMK różni się od innych tego typu kierunków w Polsce - jego specyfikacja wynika z wieloletniej tradycji Wydziału Sztuk Pięknych, gdzie działalność artystyczna łączy się z kształceniem w zakresie konserwatorstwa, muzealnictwa, zabytkoznawstwa oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Kierunek przygotowuje do pracy w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz z uwzględnieniem tradycji historycznych, oferując studentom solidne przygotowanie w zakresie historii architektury i dawnych wyposażeni wnętrz (w tym - ornamentyki, malarstwa ściennego, rzeźby, rzemiosła artystycznego). Program kształcenia zwraca uwagę na aranżację przestrzeni muzealnych (wystawienniczych). Tradycje konserwatorskie zaowocowały położeniem szczególnego nacisku na ważny i coraz bardziej aktualny problem adaptacji wnętrz w architekturze historycznej do nowych funkcji i potrzeb. Architektura Wnętrz na UMK uczy nie tylko, jak sprostać warunkom zastanej infrastruktury i konstrukcji, dostępności materiałów, potrzebom i zmiennym gustom klientów, ale też - jak adaptować przestrzenie zabytkowe, należące do naszego dziedzictwa kulturowego, nie niszcząc ich wartości historycznej. Jak poznać tę wartość i jak ją chronić, zachowując przy tym swój twórczy indywidualizm i ekspresję artystyczną.

Studia przewidują szereg przedmiotów z zakresu sztuk plastycznych i projektowania - rozwijających temperament twórczy i wyobraźnię przestrzenną, uczą dokumentacji i inwentaryzacji, uczulają na problemy techniczne, standardy i normy oraz aspekty prawne, związane z pracą w architekturze. Podjęcie tego kształcenia w Toruniu to okazja do pracy z artystami - rzeźbiarzami, malarzami, twórcami ceramiki, szkła artystycznego i witrażu, z designerami czynnymi na rynku projektowym a także z teoretykami - specjalistami w zakresie historii sztuki, architektury, ochrony dziedzictwa kulturowego. To okazja do zetknięcia się z najnowszymi trendami w projektowaniu oraz z "żywą tkanką" architektury zabytkowej, wciąż poddawaną tu zabiegom aranżacyjnym i konserwatorskim.

CO PO STUDIACH?

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu sztuk plastycznych i projektowych, otrzymują też niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu historii sztuki i architektury, nauk technicznych, komunikacji społecznej i prawa. Dzięki projektom podejmowanym w grupach, są przygotowani do pracy w zespole; liczne realizacje projektowe zapewniają im bogate doświadczenie indywidualne i rozwijają kompetencje decyzyjne. Absolwenci przygotowani są do podejmowania indywidualnej i zespołowej pracy twórczej i projektowej w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach w kraju u zagranicą, takich jak m.in.: prywatne agencje, specjalizujące się w projektowaniu wnętrz dla publicznych i prywatnych zleceniodawców, firmy developerskie, pracownie architektoniczne i projektowe, przedsiębiorstwa specjalizujące się w sprzedaży elementów wyposażenia wnętrz (także według indywidualnych projektów), muzea i galerie (przy konstruowaniu przestrzeni wystawienniczych).

Architektura - pochodzi z łacińskiego słowa architectura, lub architector – buduję.