Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Olsztyn, Polska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

European Law

Magisterskie jednolite
Język: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://www.uwm.edu.pl

Przegląd uczelni
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura baza dydaktyczna - Pracownia SPA
miniatura

Nauka języka za granicą