państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Grafika - sztuka mediów cyfrowych

Magisterskie jednolite
Język: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwent specjalności sztuka mediów cyfrowych potrafi realizować projekty artystyczne z zakresu grafiki cyfrowej oraz multimediów oparte na montażu obrazu i dźwięku. Potrafi przygotować swoje prace do druku, prezentacji ekranowej i internetowej. Posiada praktyczne umiejętności w zakresie animacji cyfrowej i eksperymentalnych form filmowych.