państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Katowice, Polska

Grafika

Magisterskie jednolite
Język: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia gwarantują pełne wykształcenie artysty grafika, zdolnego do podejmowania działalności twórczej w zakresie grafiki projektowej i grafiki artystycznej.
Na Roku I i II student zdobywa przygotowanie podstawowe w zakresie grafiki projektowej, liternictwa i typografii, warsztatów komputerowych, multimediów, animacji obrazu, kreacji obrazu i dźwięku oraz grafiki warsztatowej - poznając praktycznie techniki druku wypukłego, techniki litograficzne, druk wklęsły i sitodruk. Równolegle prowadzone jest kształcenie ogólnoplastyczne w pracowniach: malarstwa, rysunku, rzeźby, ceramiki, struktur wizualnych i fotografii. Na Roku III, IV i V student w ramach wybranej specjalności pogłębia wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania plakatu i form reklamowych, grafiki wystawienniczej, grafiki edytorskiej i projektowania ilustracji książek, grafiki internetowej, grafiki trójwymiarowej i animacji, fotografii reklamowej oraz w pracowniach grafiki warsztatowej: technik: druku wypukłego (drzeworytu, linorytu, reliefu), technik metalowych ( miedziorytu, akwaforty, akwatinty, suchorytu, odprysku, mezzotinty), technik litograficznych, serigrafii i technik druku cyfrowego. Równolegle jest kontynuowane kształcenie w zakresie: rysunku, malarstwa i multimediów.
Na roku V student przygotowuje pracę magisterską, która składa się z trzech części: dwóch dzieł artystycznych zrealizowanych w pracowniach magisterskich w ramach wybranej specjalności oraz pracę pisemną z zakresu historii i teorii sztuki. Student może dodatkowo zrealizować aneks do dyplomu w wybranej pracowni fakultatywnej.
Kształcenie obejmujące gruntowne przygotowanie ogólnoplastyczne, możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia w dziedzinie profesjonalnej realizacji grafiki zarówno tradycyjnej jak i komputerowej wraz z podbudową teoretyczną z historii i teorii sztuki, wiedzą o grafice współczesnej, socjologii sztuki, filozofii i psychofizjologii widzenia - stanowi podstawę do podejmowania różnorodnych zadań w obszarze sztuk plastycznych, a szczególnie pracy projektanta graficznego i artysty grafika.
Studia na kierunku grafika kształcą i rozwijają samodzielność myślenia twórczego, kształtują postawy kreatywne wobec sztuki, zapewniają rzetelną i wszechstronną znajomość problematyki sztuk graficznych z jej specyfiką warsztatową i technologiczną.
Studia przygotowują do obrony dyplomu magisterskiego i podjęcia studiów doktoranckich.
Instytut Sztuki w ramach, którego prowadzone są studia na kierunku grafika, dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną, specjalistycznymi pracowniami, w tym rozbudowanym zapleczem technicznym i aparaturowym, pracowniami grafiki warsztatowej, grafiki komputerowej, pracowniami grafiki projektowej, multimediów i fotografii, rysunku, malarstwa i rzeźby oraz doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą pedagogów o uznanym dorobku artystycznym.

Ocena programowa PKA

Data: 2004-09-09
Ocena: pozytywna
Grafika - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).