Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Szczecin, Polska
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Dentistry

Magisterskie jednolite
Język: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://www.pum.edu.pl/
Absolwent posiada wiedzę w zakresie nauk medycznych oraz szczegółową w dyscyplinach stomatologicznych.

Po uzyskaniu dyplomu, odbyciu rocznego stażu podyplomowego i zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LDEP) absolwent otrzymuje prawo wykonywania zawodu. Jest w stanie przejąć odpowiedzialność za skuteczną i bezpieczną opiekę nad powierzonym mu pacjentem, realizuje zadania zawodowe lekarza-dentysty. Może pracować we wszystkich placówkach służby zdrowia, publicznych i niepublicznych.

Przegląd uczelni
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg